Basisschool Bergop

Het Pedagogisch Klimaat

Je hoort erbij!

Dit vinden wij belangrijk op basisschool Bergop.
Respect en veiligheid: met als basis dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen gedrag.


We hanteren op onze school de methode SWPBS om een positieve sfeer neer te zetten en om op een goede manier het gewenste gedrag te bevorderen. SWPBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren.

Het is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Wij doen dit omdat wij onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen. 

* Respecteren van verschillen, iedereen is anders.
* Voorkomen van pestgedrag.
* Aandacht voor de drie basisbehoeften; relatie, autonomie en competentie.
* Werken aan weerbaarheid.

Rots en Water 

Tevens zijn wij een Rots- en Waterschool. Dit wil zeggen dat alle kinderen ieder jaar Rots- en Waterlessen krijgen en dat alle leerkrachten opgeleid zijn in het geven van deze training.

Rots en Water is een psychofysieke training. Op onze school krijgt iedere groep ieder jaar 10 Rots en Waterlessen. Tijdens de lessen wordt steeds gestart vanuit een fysieke invalshoek waarmee mentale en sociale vaardigheden worden aangereikt en verworven. Actie wordt afgewisseld door momenten van zelfreflectie. De training geeft kinderen gereedschappen om voor zichzelf en voor anderen op te komen. De kinderen leren zich onafhankelijk op te stellen en eigen keuzes te maken (Rots). Daarnaast leren ze hoe ze met anderen samen werken, spelen en leven (Water). 

De fundamenten van een Rots en Watertraining zijn:

  • zelfvertrouwen
  • zelfreflectie
  • zelfbeheersing

De onderwerpen die in een Rots en Watertraining uitvoerig aan bod komen zijn: 

  • stevig staan, rustig ademhalen en concentreren
  • het herkennen en aangeven van grenzen
  • en bewuste keuze maken en daar aan vast houden (de Rotskwaltiteit)
  • je verplaatsen in de ander, vriendschap en verbondenheid (de Waterkwaliteit)
  • jezelf zijn in contact met anderen
  • voor anderen opkomen
  • concentratie en focus

Een zeer belangrijk, fundamenteel thema is het voorkomen van pesten (preventieve werking) en indien aanwezig, het aanpakken van pestgedrag in de klas en school. Rots en Water is een bewezen effectieve antipest methodiek.

 

  

Mooie spreuken en quotes

Wacht niet op een mooie dag, maak er zelf een!