Basisschool Bergop

INNOVO 
Innovo 
Verbinden
Vertrouwen

Vakmanschap
 
INNOVO is de koepelorganisatie van ruim 40 scholen voor primair onderwijs in Zuid- en Midden-Limburg.Bijna 9.000 leerlingen bezoeken onze scholen. INNOVO heeft 700 leerkrachten in dienst en ruim 200 medewerkers met ondersteunende taken. INNOVO bouwt voort op een onderwijstraditie van 100 jaar goed basisonderwijs in Heerlen en wijde omgeving. 
 
Het bevoegd gezag van de stichting wordt gevormd door het College van Bestuur: mevr. Carola van der Weijden voorzitter en mevr. Nicole van Wolven, lid. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, die een controlerende taak heeft ten aanzien van de vastgestelde doelen. Het College van Bestuur houdt kantoor aan Bekkerveld 30 te Heerlen. Hier is ook het servicebureau gevestigd dat ondersteuning biedt aan de scholen en het college. Op het servicebureau zijn deskundigen werkzaam in de disciplines financiën, huisvesting, ICT, administratie, personele, juridische en onderwijskundige zaken. 
 
Bezoekadres
Bekkerveld 30
6417 CM Heerlen
045-5447144
mail@innovo.nl
www.innovo.nl
 

Mooie spreuken en quotes

Wacht niet op een mooie dag, maak er zelf een!